Identyfikacja wizualna małej firmy w praktyce

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie i warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą poznać praktyczną stronę tworzenia identyfikacji wizualnej firmy, produktu lub usługi. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające im tworzenie identyfikacji wizualnej krok po kroku. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla przyszłych/obecnych przedsiębiorców jak i przyszłych/obecnych pracowników działów marketingu.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi metodami tworzenia skutecznej identyfikacji wizualnej firmy. Omówiona zostanie procedura kreowania najbardziej popularnych elementów tożsamości firmy ze szczególnym uwzględnieniem kolejności poszczególnych działań. Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobędą wiedzę oraz umiejętności związane m.in. z definiowaniem grupy docelowej, tworzeniem nazwy firmy/produktu, doborem kolorystyki firmowej, określaniem optymalnej zawartości Systemu Identyfikacji Wizualnej. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z prawami autorskimi z punktu widzenia przedsiębiorcy lub pracownika działu marketingu.